Villaförsäkring – Hur det funkar och vad du ska tänka på

Som villaägare är det mycket man ska tänka på. En av de saker som man inte bör glömma är villaförsäkringen. Vissa tror nämligen att en särskild villaförsäkring inte skulle vara nödvändig, då man har en hemförsäkring, men det stämmer i själva verket inte. En hemförsäkring täcker nämligen bara saker i själva hemmet, inte saker som händer med huset, tomten och liknande.
Därmed bör man alltid när man äger sitt eget hus ha en egen villaförsäkring också. Nedan följer lite annan bra information om villaförsäkring, som vi hoppas ska övertyga dig om hur viktig denna typ av försäkring är.

Vad är en villaförsäkring?

En villaförsäkring är i själva verket en kombination av flera olika försäkringar, som syftar till att åstadkomma att hela din egendom är försäkrad. Detta gäller så väl själva huset, tomten och andra byggnader som kan finnas på tomten. Däremot täcker en villaförsäkring inte lösöret, för detta måste man ha en hemförsäkring. Dock kan en villaförsäkring i vissa fall kombineras med en hemförsäkring, då talar man dock om en villahemförsäkring och inte en villaförsäkring, så det är viktigt att skilja på begreppen.

Teckna en villaförsäkring online:

Försäkringsbolag Om försäkringen Försäkringens pris
Moderna Frskringar
 • Prisvärd villaförsäkring.
 • Generösa villkor.
 • Tryggt försäkringsbolag.

Räkna ut pris

Vad kan täckas av en villaförsäkring?

Detta beror på vilken villaförsäkring man skaffar, då alla försäkringsbolag skriver sina egna försäkringsvillkor, men några vanligt förekommande saker som man kan få ersättning för är bland annat:

 • Skador på byggnaden
 • Skador på byggnadstillbehör eller stöld av byggnadstillbehör
 • Skador på marken
 • Skador på växter som finns på tomten
 • Skador på staket, brygga eller flaggstång samt andra fasta saker som finns på tomten
 • Ansvarsförsäkring, som går in i de fall där man blir skadeståndsskyldig som villaägare
 • Rättskyddsförsäkring, som går in i de fall man som villaägare hamnar i en juridisk tvist

Hur länge gäller då en villaförsäkring?

Även detta kan bero på vilket försäkringsbolag man väljer att vända sig till, men i de flesta fall tecknas en villaförsäkring för ett år i taget. Försäkringen är även bunden under hela denna tid, vilket innebär att man inte kan säga upp en villaförsäkring i förtid. Dock har man givetvis rätt att avsluta försäkringsavtalet om ens försäkringsbehov upphör, dvs. om man inte längre äger villan eller liknande.

Vad gör man om ens villaförsäkring inte täcker allt man vill att den ska täcka?

I så fall har man hos många försäkringsbolag möjlighet att teckna olika tilläggsförsäkringar. Kontakta ditt försäkringsbolag för att höra om det finns en tilläggsförsäkring som passar ändamålet.

Villaförsäkring

Viktigt att tänka på när man ska skaffa villaförsäkring

När du ska teckna en villaförsäkring måste du alltid läsa hela villkoren för den villaförsäkring som intresserar dig, väldigt noga. Detta för att till fullo förstå vilket försäkringsskydd du egentligen har. En del slarvar tyvärr med detta, men det är ett misstag då detta kan leda till att man i efterhand upptäcker att försäkringen inte täcker något man trodde att den täckte.

Det är även viktigt att jämföra priser för villaförsäkringar med jämna mellanrum. Olika försäkringsbolag har nämligen väldigt olika priser på sina villaförsäkringar, och dessutom kan premiernas storlek ändras då och då,  så även om du kollade upp att just din villaförsäkring var den billigaste när du skaffade den, betyder detta inte nödvändigtvis att detta är den billigaste försäkringen även just nu. I samband med att din villaförsäkring ska förnyas kan det därför vara en god ide att jämföra premiernas storlek hos olika försäkringsbolag på nytt. Tycker du att detta är allt för tidskrävande kan du även göra detta automatiskt med hjälp av olika försäkringsjämförelsetjänster, men om du väljer att använda dessa bör du tänka på att de endast jämför själva priserna, inte försäkringens omfattning, så skulle du vilja byta villaförsäkring, bör du även ta en noggrann titt på försäkringsvillkoren.

Villaförsäkringar

Fler sidor om villaförsäkringar:

Diskutera hos Familjeliv om försäkringar.
Vilkor för villaförsäkring hos Folksam – försäkringsbolaget.

Vad man ska tänka på när man ska jämföra villaförsäkringar

En villaförsäkring är för de flesta den dyraste försäkringen man har, så att göra en ordentlig prisjämförelse av villaförsäkringar om man bor i villa är att rekommendera. På så vis säkerställer man nämligen att man har den bästa och mest prisvärda villaförsäkringen för just en själv. Men när man jämför villaförsäkringar är det inte bara premien som man kanske ser på försäkringsgivarens hemsida man ska titta på, istället finns det en hel del andra saker man ska titta på också, för att säkerställa att man gör det rätta valet när man tar itu med att jämföra villaförsäkringar.

Några saker du ska tänka på är bland annat:

Att jämföra försäkringsvillkoren
Detta är givetvis ganska tidskrävande, då försäkringsvillkor i allmänhet är väldigt långa, och detta gäller även försäkringsvillkor för villaförsäkringar. Trots detta bör man inte skippa detta, då det är ett väldigt viktigt steg. I försäkringsvillkoren framgår nämligen den exakta omfattningen på den villaförsäkring du tittar på, vad som omfattas, vilka undantag som finns, vad som händer i olika skeden och så vidare. Så har du flera villaförsäkringar framför dig som kan vara relevanta, titta på försäkringsvillkoren för dem alla.
Du hittar försäkringsvillkoren på försäkringsgivarens hemsida i de flesta fall, så att göra detta är inte svårt, bara tidskrävande.

Att titta på vilka andra rabatter du kan få
Detta framgår ju nämligen kanske inte på försäkringspremien om du tittar på den rakt av, men tänk på att vissa försäkringsbolag kan erbjuda rabatter på försäkringen för saker som:

 • Att du har flera försäkringar hos samma försäkringsbolag, för att uppmuntra dig till att samla flera försäkringar hos ett och samma bolag.
 • Att du har ett brandlarm där hemma, eftersom det minskar risken för brand i villan.
 • Att du har en brandsläckare där hemma, eftersom det gör att du på ett bättre och snabbare sätt kan göra något om det börjar brinna.
 • Att du har ett inbrottslarm där hemma, eftersom det minskar risken för inbrott.
 • Titta därför på priset efter att alla olika rabatter dragits av, för att jämföra priserna rätt.

Att titta på hur du betalar
De flesta försäkringsbolag använder sig förstås av liknande betalmetoder för villaförsäkringen, men vissa försäkringsbolag erbjuder betydligt fler betalningsalternativ än andra. Så är det viktigt för dig att du kan betala t.ex. med autogiro, e-faktura eller liknande, kolla upp så att detta faktiskt är möjligt hos just de försäkringsbolag som intresserar dig.