Länsförsäkringar

Företaget Länsförsäkringar, som inte bara är ett försäkringsbolag, utan även en bank, är en av de mest kända försäkringsgivarna i Sverige idag. Detta beror på flera olika saker.
Dels har Länsförsäkringar lokala kontor runt om i landet, vilket gör att många känner igen bolaget från sin egen ort, och kanske har någon att prata med där, eller åtminstone i närheten av där man bor.

Vidare har Länsförsäkringar ett mycket brett utbud av olika försäkringar, vilket gör att många som kanske inte har hela sitt försäkringsengagemang hos dem åtminstone har någon försäkring hos Länsförsäkringar, eller har kommit i kontakt med dem på annat vis tidigare.
Länsförsäkringars egen bank, som från början var en mycket liten bank, har dessutom blivit ganska stor idag, så många känner även igen namnet från själva bankverksamheten.

Vilka försäkringar erbjuder då Länsförsäkringar?

Detta försäkringsbolag erbjuder via sin försäkringsverksamhet alla typer av försäkringar man kan behöva som privatperson, från sakförsäkringar, livförsäkringar, fondförsäkringar, djurförsäkringar och så vidare.

De erbjuder även en del olika försäkringspaket, t.ex. en paketlösning för studenter, bestående av flera olika försäkringar, för att underlätta för försäkringstagaren.
Du ser hela Länsförsäkringars försäkringsutbud på deras hemsida, så vill du kika mer på vilka försäkringar du kan teckna hos dem, priserna och villkoren på dessa och så vidare, rekommenderar vi att du går in på deras hemsida, där du kan se detta klart och tydligt.

Annat som kan vara intressant att känna till om företaget

Totalt består LF, som Länsförsäkringar brukar förkortas, av 23 lokala bolag, samt av ett aktiebolag. De lokala bolagen är självständiga, men de samarbetar inom vissa områden, av kostnadsskäl eller av andra praktiska skäl. Exempel på områden där en viss samordning/samarbete förekommer de olika bolagen emellan är bland annat:

  • IT-system
  • Produktutveckling
  • Marknadsföring

På grund av den lokala förankringen är det dock att rekommendera att man vänder sig till sitt lokala bolag när man vill teckna en försäkring hos denna försäkringsgivare. Att hitta det närmaste bolaget/kontoret brukar dock inte vara något större problem tack vare sökmotorer som finns på Internet.

Totalt har man över 140 olika kontor runt om i landet.

Recension:

Länsförsäkringar
Betygsatt av: Villaförsäkringar.com
Betyg: 4.4/5

Företaget har vidare även en intressant bolagsform. Länsförsäkringars bolagsform är nämligen vad man kallar ömsesidigt. Detta innebär att det faktiskt är bolagets kunder som är ägarna, dvs. försäkringstagarna, som har försäkringar hos dem. Detta gör företaget mer kundnära, men innebär även att man som kund då kan få del av företagets resultat när det går bra, i form av återbäring. Detta är förstås inte möjligt hos de flesta andra försäkringsbolag, och är därför en väldigt viktig faktor att ha med i beräkningarna när man funderar på om man ska teckna en försäkring hos just dem eller inte.