Jordfelsbrytare – för tryggare el

Jordfelsbrytare – för tryggare el

december 9, 2021 Av av villaforsakringar

Mycket som vi använder i vår vardag och i våra hem går på el, och om inte elen är säker så kan det leda till elbränder och allvarliga personskador. Om en person tar i ett föremål som är strömförande så kan det vara förenat med livsfara beroende på hur stark strömmen är. Jordfelsbrytare är ett tilläggsskydd till elcentralens säkringar och dess funktion är att bryta strömmen om den leds fel. Därför fungerar den som ett skydd mot elbrand, personskydd och skydd vid felanvändning av elapparater. Det är en enkel säkerhetsåtgärd och fungerar både i jordade och icke jordade uttag.

Hur fungerar en jordfelsbrytare?

En jordfelsbrytare har två typer av ledningar, en fasledare och en neutralledare som också kallas för nollan. Jordfelsbrytaren jämför hur mycket ström som går ut via fasledaren till alla lampor, apparater och annat som är inkopplat i eluttag och hur mycket som kommer tillbaka i neutralledaren. Det ska komma tillbaka lika mycket ström som det går ut. Annars innebär det att det läcker ström någonstans och att något är strömförande. Om jordfelsbrytaren upptäcker en skillnad så skapas en styrström som får en brytare att snabbt koppla ifrån strömmen. En jordfelsbrytare reagerar även när svaga strömmar försvinner vilket gör att den reagerar om strömmen går igenom en kropp.

Fast installerade och portabla jordfelsbrytare

Idag är det krav på att det ska finnas jordfelsbrytare fast installerade i elcentralen vid alla nybyggnationer för att öka elsäkerheten. De jordfelsbrytare som sitter i elcentralen bryter elen i hela huset men det förekommer även jordfelsbrytare som är fast installerade i mer utsatta eluttag. Detta förekommer framför allt i badrum. Om du har en fast installerad jordfelsbrytare som är tillverkad innan 1996 så bör den bytas ut snarast. Detta eftersom det infördes tester 1996 för att säkerställa att jordfelsbrytaren klarar olika miljöer.

Det finns även portabla jordfelsbrytare som kan sättas i uttaget så de är mellan uttaget och den elektriska produkten. Den bryter bara strömmen mellan uttaget och den apparat som är inkopplad. Detta är bra om bostaden saknar en fast installerad jordfelsbrytare eller om man till exempel arbetar ute med elverktyg. Det är endast elektriker som får installera fasta jordfelsbrytare men alla kan köpa och själv dit sätta en portabel i ett uttag.

Testa en jordfelsbrytare regelbundet

Precis som mycket annat så kan en jordfelsbrytare bli gammal eller av andra orsaker sluta att fungera. Därför är det viktigt att testa den med jämna mellanrum. En rekommendation är att testa jordfelsbrytaren två gånger om året. Jordfelsbrytare har en testknapp, ofta märkt med bokstaven T, som gör det enkelt att testa om den fungerar. När knappen trycks in så ska strömmen brytas. Om den inte gör det så fungerar den inte och jordfelsbrytaren behöver bytas ut så fort som möjligt.