Att försäkra din villa

november 12, 2020 Av av villaforsakringar

Att försäkra din villa

Att vara utan en försäkring för din villa kan bli dyrt, särskilt vid större skador. Om något händer därhemma, till exempel en vattenläcka, brand eller ett inbrott så måste du betala alla reparationer och inköp själv om du inte har en försäkring. Med en villaförsäkring kan du få hjälp med kostnaderna av försäkringsbolaget. Du betalar en premie, det vill säga en kostnad för själva försäkringen och, om något händer, en självrisk.

Vad ska man välja?

Det finns en uppsjö av försäkringsbolag som erbjuder hemförsäkringar och det kan vara svårt att välja mellan dem. De flesta erbjuder både en grundförsäkring, som täcker det basala, och en tilläggsförsäkring, som omfattar mer. Gemensamt är att de flesta bolag ersätter brand- och vattenskador och till viss del skador på huset som kan uppstå på grund av vädret, t.ex. stormar eller blixtnedslag i sitt grundpaket. Även skador på vanliga hushållsmaskiner, såsom kyl, frys och tvättmaskin ingår oftast i grundpaketet. På internet kan man jämföra olika försäkringsbolag med varandra men det går även bra att ringa runt till dem man är intresserad av och fråga vad som ingår och vad det kostar. Vad som ingår i försäkringen står i ett försäkringsbrev.

Ja, vad kostar det då?

Själva försäkringen har en premie, det vill säga ett pris per år. Ofta vill försäkringsbolaget att du ska ha premien på autogiro, alltså att en summa dras automatiskt varje månad från ditt konto. Så länge ingen skada är skedd löper betalningen på. Om, eller när, något inträffar kontaktar du ditt försäkringsbolag och gör en så kallad skadeanmälan där du beskriver vad som hänt och vad som är skadat. Försäkringsbolaget gör en värdering av skadan och betalar sedan ut kostanden, förutom den så kallade självrisken. Självrisken är sällan en bestämd summa utan beror på skadornas omfattning och är en procentandel av värdet på skadan.

försäkringspremien kan bli lägre om man samlar flera försäkringar hos ett bolag

Ibland kan försäkringspremien bli lägre om man samlar flera försäkringar hos ett bolag, men inte alltid. Det är rekommenderat att jämföra priser mellan bolagen men det är även viktigt att titta på vad som ingår i försäkringen, kanske täcker den billiga försäkringen inte lika mycket som den lite dyrare?

Priset på försäkringen varierar och beror på olika faktorer, till exempel husets storlek och skick. Det skiljer även i pris beroende på i vilket område man bor eftersom vissa områden är mer drabbade av till exempel inbrott.

Premien kan bli billigare om du väljer att ha en högre självrisk. Du kan alltså själv ofta välja om du vill betala mindre per månad men mer i självrisk (om något händer) eller tvärtom. Detta bör du diskutera med ditt försäkringsbolag.

Lönar det sig att ha en villaförsäkring?

Man kan då fråga sig om det verkligen lönar sig att ha en försäkring som kostar pengar varje månad och som har en självrisk? Kan man inte lika gärna spara pengar på banken och använda om något händer? Svaret på den frågan är upp till var och när det handlar om mindre skador kan det vara idé att fundera. Kanske är självrisken högre, eller i alla fall jämförbar, med kostnaden för att köpa till exempel ett nytt kylskåp. Men när det handlar om större skador är försäkringspremien plus självrisken alltid billigare än att själv stå för hela kostanden. Om du inte är väldigt rik så är det alltså värt att ha en villaförsäkring.

Försäkringen är en trygghet som ger hjälp när något händer.