Olika värmesystem för villor

november 10, 2020 Av av villaforsakringar

Alla som bor i villa blir snabbt medvetna om att valet av värmesystem är oerhört viktigt. Det påverkar naturligtvis boendekostnaderna, men olika värmesystem har också olika klimatpåverkan. Det finns fördelar och nackdelar med samtliga system, så det viktiga för dig som husägare är att ta reda på mer om de olika alternativen, så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

De olika alternativen

Det finns gott om värmesystem att välja på. Olika värmepumpar är till exempel mycket populära. Bergvärmepumpar hämtar solvärme från berggrunden. För att detta ska fungera behöver det dock borras för bergvärme vilket naturligtvis medför en ordentlig startkostnad. Underhållskostnaderna är dock låga och det går att installera fläktkonvektorer vilket gör att det går att få det svalt och behagligt inomhus på sommaren, trots höga temperaturer utomhus. På lång sikt ger bergvärmepumpar vanligtvis relativt låga kostnader, men det krävs en relativt hög investeringskostnad för att komma igång.

Luftvattenpumpar

Andra populära värmepumpar är frånluftsvärmepump och luft-vattenvärmepump samt luft-luftvärmepump. Det brukar sägas att dessa fungerar bäst i södra och mellersta delarna av vårt land, eftersom de inte riktigt klarar av de låga temperaturerna i norra delarna av landet. Att det även krävs en del elvärme med de här värmepumparna gör att det ibland kan bli ganska dyrt sett till hela året, och det är i regel inte det bästa alternativet för den som har hög energiförbrukning. För den som däremot har förhållandevis låg energiförbrukning kan det ge en bra kostnadsbesparing.

Elvärme

I ganska många villor använder man helt eller delvis elvärme. Det kan antingen fungera vattenburet genom elpanna eller genom direktverkande el från element. Det här är en relativt dyr lösning, men den är driftsäker. Den här typen av värmesystem används ofta som komplement till ett annat system, som exempelvis olika typer av värmepumpar. Att enbart använda elvärme blir dock allt mindre vanligt.

Olika värmesystem för villor

Fjärrvärme

Fjärrvärme är en mycket vanlig lösning. Värmen produceras av energi som numera är till största delen förnybar. Det gör fjärrvärme till ett bra val för klimatet. Ekonomiskt är det här ett smart val, och det är även driftsäkert vilket naturligtvis är viktigt. Nackdelen, om en sådan behöver plockas fram, är att produktionen är låst till en viss aktör på marknaden.

Pelletspanna

Som villaägare kan du välja att installera en pelletspanna. När det eldas med pellets värms huset upp och varmvatten säkras. Pannan behöver inte tittas till ofta och sköter arbetet på egen hand större delen av tiden. Nackdelen är att den tar plats, och att det är en fördel om du har ett tomt utrymme där all pellets kan förvaras. Det är ett ekonomiskt smart val och det är även bra för miljön.

Solvärme

I takt med att miljömedvetenheten ökar blir solvärme ett allt vanligare alternativ. Solfångare kan monteras på husets tak. Solstrålarna omvandlas till värme. Det här är ett mycket bra klimatval och det krävs en relativt liten investering för att komma igång. Eftersom solvärmen som skapas under vinterhalvåret är låg, behövs även ett annat värmesystem, men detta är ett utmärkt komplement för den som vill dra ned på kostnader och klimatavtryck.