Att installera solceller på villan

november 16, 2020 Av av villaforsakringar

Att installera solceller på villan

Hur solen används utanför Sverige

Solen har alltid varit en källa till värme och har väldigt, väldigt länge använts på unika sätt.

I många länder långt från Sverige, ses tunnor på taken. De är ihopsatta på de mest fantasirika sätt för att få vattnet varmt av solens strålar. Tunnorna utgör cellen och det fungerar på taken i varmare breddgrader. Men när det i vissa länder kommer en mildare årstid än högsommaren, då blir det till att duscha kallt.

I Sverige

Här började solceller användas under slutet på 1970-talet, då till fyrar och nödtelefoner i fjällen.
Sedan har utvecklingen bara gått framåt. Fler och fler upptäcker fördelarna med att installera solceller på sin villa.

Ring försäkringsbolaget

Ett samtal till försäkringsbolaget där hemförsäkring finns, är bland det första som är bra att göra.
Ta då reda på om hemförsäkringen täcker skadan om någon olycka är framme, likväl som tjuvaktiga fingrar tyvärr kan vara det.

Det finns en del att tänka på

Ha också hög prio på taket, se över det innan solcellerna ska installeras.
En solcellsanläggning kommer att vara i bruk i minst 25 år. Då är det lätt att förstå att taket måste vara i så gott skick att det håller den tiden.

En solcellsanläggning till din villa

Ibland kanske taket byts, för att beslutet om att använda solceller är taget. Då är det bra att det finns ett samordningsansvar hos solcellsinstallatören och takentreprenören. Det är viktigt för tekniska aspekter men det är också viktigt att infästningar, hålgenomföringar och taksäkerhet är godkända för det som ska monteras.

Vem får installera solcellssystem?

Enligt lagstiftningens krav måste det vara ett elinstallationsföretag, där det finns en elinstallatör, som installerar solcellssystemet.
Företaget ska vara registrerat i Elsäkerhetsverkets register och ha ett egenkontrollprogram.

Det är av stor vikt att installationen görs på rätt sätt. Risken för att elektriska utrustningar störs ska minimeras så mycket som möjligt och även brandrisken naturligtvis. Detta har diskuterats mycket sedan det blev ekonomiskt förmånligt att sätta upp solcellsanläggningar och många tog tillfället i akt. Det fortsätter vara populärt så var noga när solcellsinstallatör väljs.

Förvissning om att föreskrivna regler finns hos elinstallationsföretaget, är en av grunderna.

Så välj med omsorg. Det går alltid att fråga efter referenser där företaget har installerat solcellssystem tidigare. Det går också att fråga om hur många installationer som gjorts över lag.

Hos Länsstyrelsen ansöks om bidrag

Det delas ut pengar till solcellsinstallation så länge det finns medel till det. Det finns ett tak för hur mycket som får delas ut så det är bra att ställa sig i kö snarast efter att beslutet är taget.
Ett dokument ska fyllas i av den som söker bidrag. Dokumentet finns att ladda ner både hos Länsstyrelsen och Energimyndigheten.