Vad ska ingå i en bra villaförsäkring?

december 26, 2020 Av av villaforsakringar

Vad ska ingå i en bra villaförsäkring?

Det finns en sak som alla villaägare behöver tänka på, och det är att se till att de har en bra villaförsäkring. Det är viktigt av många anledningar. Detta är något man behöver teckna redan första dagen som villaägare, och man bör naturligtvis se till att välja ett bra alternativ. Visst är det bättre att ha vilken villaförsäkring som helst än ingen alls, men med tanke på att villan troligtvis är det mest värdefulla man äger, är det viktigt att verkligen lägga fokus på att välja ett så bra skydd som möjligt.

Detta ingår i en bra villaförsäkring

En bra villaförsäkring innehåller en rad olika delar. Viktigast är förstås att själva huvudbyggnaden, det vill säga bostadshuset, är skyddat. Det finns en rad händelser som kan inträffa som kan leda till att den här typen av försäkring behöver utnyttjas. Vid en brand träder till exempel försäkringen in och täcker reparationer eller uppbyggnad. Det spelar ingen roll om det rör sig om en brand i köket som leder till att delar av köket behöver renoveras, eller om huset brinner ned. Försäkringen täcker detta oavsett. Hur det ser ut med vattenskador är däremot mer osäkert, och här är det viktigt att man läser det finstilta innan man väljer försäkring. Vissa täcker vattenskador i delar av huset, medan andra lägger sådant som tillägg.

Det är klokt att välja en villaförsäkring som täcker så stor del av eventuella vattenskador som möjligt, inte minst i badrummet. En villaförsäkring brukar även täcka rörledningar i huset samt värmepannor och liknande. Något som är viktigt att tänka på är att den inte alltid omfattar andra byggnader på tomten per automatik. Det gäller därför att se till att även dessa omfattas, eventuellt teckna tilläggsförsäkringar för dessa. Det kan till exempel gälla garage, uthus eller stallbyggnader. För mer och djupare information läs Passagen´s guide till hem & villaförsäkring här.

Viktigt att säkerställa att andra eventuella byggnader också täcks av skyddet.

Vad gäller för tomten?

Vi har alltså konstaterat att bostadshuset skyddas av en villaförsäkring, och att man bör säkerställa att andra eventuella byggnader också täcks av skyddet. Frågan är då hur det ser ut gällande försäkringsskydd för tomten? Detta kan också variera något. Vissa typer av skador omfattas ofta av försäkringen, exempelvis skador som uppstår som följd av ett jordskred eller den typen av händelser. Viktigt att känna till är att skador som uppstår på grund av en översvämning ofta inte täcks. I vissa delar av landet är översvämningar högst ovanliga, men för den som till exempel bor nära en älv eller flod som då och då blir väldigt hög, kan det här vara oerhört viktigt att se över. Kostnaderna kan bli enormt stora för den som ständigt behöver bekosta sådana skador ur egen ficka, så det gäller verkligen att välja en villaförsäkring med ett så omfattande skydd som möjligt. Ibland kan det vara möjligt att öka skyddet med hjälp av tilläggsförsäkringar.

Ansvarsskydd brukar ingå

En annan anledning till att man bör ha en villaförsäkring är att det nästan alltid brukar ingå ett ansvarsskydd och rättsskydd. Om husägaren blir skyldig en granne eller en besökare skadestånd kan försäkringen alltså träda in och betala dessa kostnader, naturligtvis under förutsättning att vissa krav uppfylls.