Så skyddar du ditt hus från inbrottstjuvar

Att drabbas av ett inbrott är en oro som många bär på. Inbrott är numera ett vanligt förekommande brott i Sverige, såväl i lägenheter som i hus och föregående år rapporterades drygt 15 000 inbrott i Sverige. Lyckligtvis finns det åtgärder man kan vidta själv för att minimera risken för inbrott, och även försvåra gärningen och utförandet för de som begår inbrottet.

Förebyggande åtgärder

Även om man känner sig trygg i det område man bor, och upplever att risken för inbrott är minimal, är det ändå klokt att låsa dörrar- i synnerhet ytterdörren. Det är även klokt att säkerställa att fönster framförallt på nedervåningen är stängda när man åker hemifrån. Om du har en balkong bör du även stänga och låsa den, även om den befinner sig högre än markhöjd. Inbrottstjuvarna hittar ofta tekniker och metoder för att nå även dessa utsatta men ofta bortglömda delar.

Elektroniskt låssystem

Det är smart att investera i ett effektivt låssystem, särskilt ett digitalt och/eller elektroniskt sådant. Dessa tenderar att vara bättre, då de larmar om fel kod skrivs in upprepade gånger, eller om låset demonterats. Det finns även sådana som har en kamera som är fäst vid dem, vilket gör att man som ägare har större uppsikt över entrén vid de tillfällen man inte är hemma. Det leder till en ökad trygghet och minskad risk för inbrott, då det verkar avskräckande för inbrottstjuvarna samt att de fångas på film i själva gärningen.

Säkra alternativa ingångar

Många inbrott sker ofta genom alternativa vägar in i bostaden, liksom fönster och altaner. Att förse dessa med ett starkt och säkert lås både på entrédörrar, balkong och altan samt fönster försvårar ett fullbordande av ett inbrott.

Larm invändigt

De flesta villaägare har investerat i ett larmsystem till bostaden som sätts igång då rörelse detekteras. Det finns många varianter på sådana larmsystem, men vad det har gemensamt är att inbrottstjuven får kortare tid på sig att genomföra gärningen då det högljudda larmet går igång och ägaren informeras. Vissa larm går även att koppla till kameror invändigt som gör att både den som utfärdar larmet, det vill säga larmcentralen, samt ägaren kan få insyn i vad som sker i bostaden då larmet aktiveras.

Även personer som bor i lägenhet drar fördel av att investera i ett larmsystem, då risken för inbrott i lägenhet är befintligt även där, fastän majoriteten av inbrott sker i villor och fristående bostäder. Inbrott i lägenheter är i regel inte lika frekventa som inbrott i villor, då processen ofta är mer komplicerad för gärningsmannen. Dels är insyn från övriga lägenheter försvårande, men även att ta sig in genom entrén och porten inledningsvis.

Övriga tips till villaägare

Ett tips är att investera i rörelsedetektorer utomhus som lyses upp vid rörelse. Var även strategisk i placeringen av dessa- vid dörrar samt utsatta och sårbara områden. Förenkla inte inbrottstjuvens möjlighet att ta sig. in i din bostad genom att förvara redskap som kan användas för att fullborda inbrottet utomhus. Ytterligare ett tips är att inte förvara dyrbara föremål liksom plånböcker och nycklar på ställen som är lättåtkomliga för tjuven.